“Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.” – 1 Coríntios 1:24